اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۷۰۷۵ ۲۱

فکس
۳۳۹۴۵۷۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۷۲۶۶۸۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شادآباد ، بهاران 2

کالای نفت پارس33947075-021

تلفن

    • ۳۳۹۴۷۰۷۵ ۲۱

فکس

    • ۳۳۹۴۵۷۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۴۷۲۶۶۸۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    شادآباد ، بهاران 2